شکل دارویی : قرص - پماد

بسته بندی : قوطی پلاستیکی حاوی 60 قرص
 
مواد موثره در قرص:

IngredientEach Tablet Contains
Balsamodenron mulul26 mg
Purified Shilajit32 mg
Neem seeds (Azadirachta Indica)14 mg
Extracts of Following Herbs
Daruhaldi (Daruharidra) – Berberis Aristata64 mg
Amla (Amalaki or Indian Gooseberry) – Emblica officinalis32 mg
Haritaki – Terminalia Chebula32 mg
Bibhitaki –  Terminalia Bellirica32 mg
Amaltas (Aragvadha ) – Cassia fistula32 mg
Kanchanara – Bauhinia Variegata32 mg
Nagkesar – Mesua Ferrea6 mg
 مواد موثره در پماد: 

Lajjalu  – (Lajwanti Sensitive Plant) – Mimosa Pudica5%
Bhringraj (Eclipta Alba)3%
Nirgundi – Vitex Negundo3%
Zergul (Marigold) – Calendula officinalis2%
Karpura (camphor) – Cinnamomum Camphora1.23%
Tankan (Borax)1%
Yashad bhasma1%
Base


دسته دارویی : 

دارو گیاهی-
درمان هموروئید و رگ های واریسی 
 
سازنده:

شزکت هیمالیا- هند