شکل دارویی :کپسول 350 میلیگرمی

بسته بندی :فوطی پلاستیکی حاوی 30 کپسول
 
مواد موثره:

عصاره شاه بلوط هندی / عصاره انگور

دسته دارویی : 

مکمل تقویتی -کمک به درمان واریس های سطخی و عمقی
 
سازنده:

شرکت باریج اسانس