شکل دارویی : محلول به شکل لوسیون و شامپو

 
بسته بندی :یک لوسیون 100 میلی لیتری و یک شامپوی 100  میلیلیتری  
 
مواد موثره:  
ایزوپروپیل میزیستات
سیکلو متیکون
روغن اکالیپتوس


دسته دارویی : ضد شپش
 
سازنده:
کیمیا کالای رازی