شکل دارویی : امولسیون موضعی emu10

 
بسته بندی :1 عددی
 
مواد موثره:  
حاوی 10 عصاره گیاهی شامل آلیسین/کورکومین/یاسورین/اپیکاتچین/کاروون/آرابین /هومولن/
تیموکینون/پاراسیمن/کمنول/بتابیزابولون/زینجی برون


دسته دارویی :  دارو گیاهی (مسکن موضعی)
سازنده:
شکوه دارو اکسیر