شکل دارویی : قرص جوشان برای تهیه محلول دوش واژینال

 
بسته بندی :0 عدد قرص جوشان +1 عدد دوش واژینال+ 1 عدد اپلیکاتور
 
مواد موثره:  
کمپلکس 2QR
فاقد رنگ و مواد نگهدارنده

دسته دارویی :  تجهیزات پزشکی 
سازنده:
بیوکلین-بلژیک