شکل دارویی :کپسول

بسته بندی : بسته 30 عددی

مواد موثره:
پروبیوتیک حاوی باسیلوس اسیدوفیلوس/بیفیدوباکتریوم بیفیدوم/بیفیدوباکیتریوم لاکتیس/بیفیدوباکتریوم لونگوم
دسته دارویی : 
  مکمل دارویی - کمک به تقویت دستگاه گوارش-بهبود سیستم ایمنی بدن
سازنده:
TAKGENE