شکل دارویی :کپسول نرم

بسته بندی : بسته 60 عددی
مواد موثره :
لوتئین/گزانتین/ویتامین آ/ویتامین ای/زینک
دسته دارویی : 
  مکمل دارویی - کمک به حفظ و نگهداشت بینایی
سازنده:
ولمارک