قطره رنامیکسشکل دارویی :قطره

بسته بندی : بسته1عددی -30 میلی لیتری
مواد موثره:
عصاره گیاهان دم اسب-لوبیا-تنباکوی کینیکینیک-توس نقره ای-ارتسفین ارسیاتوس-پیرو-شیرین بیان-خارخر-نعنائ فلفلی و بید

دسته دارویی : 
  مکمل دارویی - کمک به دفع سنگ کلیه -مدر و ضد اسپاسم
سازنده:
متین آسا فارمد