شکل دارویی :قرص و محلول خوراکی

بسته بندی : بسته شامل 30 ویال خوراکی و 60 عدد قرص میباشد.
مواد موثره:
ویتامین و مینرال موثر در بهبود سیستم ایمنی
سیتروس بی فلاونوییدها
بتا کاروتن
لوتئین
لیکوپن

دسته دارویی : 
  مکمل دارویی - کمک به بهبود سیستم ایمنی  
سازنده:
اورتومول-آلمان