شکل دارویی :محلول دهانشویه

بسته بندی : 1 عددی -ظرف 200 میلی لیتری
مواد موثره:
 

Triclosan /Zinc Chloride /Vitamin E Acetate /Xylitol/ Flavoured Excipient


دسته دارویی : 
 تجهیزات پزشکی _پیشگیری از عفونت و محافظت لثه 
سازنده:
lacer- اسپانیا