شکل دارویی :محلول موضعی

بسته بندی : بطری 60 میلیلیتری

مواد موثره: purcellin oil

دسته دارویی : 
روغن تخصصی مرافیت از پوست-درمان ترک پوستی -درمان استرچ مارک-جای زخم
سازنده:
یونیون سوییس