شکل دارویی :محلول خوراکی

بسته بندی : بسته حاوی 6 عدد ویال خوراکی
مواد موثره:
دی ال فسفو سرین /سیانو کوبالامین/ ال گلوتامین

دسته دارویی : 
  مکمل - رفع کننده خستگی و بی اشتهایی مزمن 
سازنده:
اسکولاپیوس  ایتالیا