شکل دارویی :قرص ا میلیگرمی

بسته بندی :بسته مقوایی حاوی30 قرص

نام ژنریک: رازاگیلین RASAGILINE

دسته دارویی : ضد افسردگی-ضد پارکینسون مهار کننده MAO-B
 
سازنده:TEVA