شکل دارویی :قرص 500 میلیگرمی روکش دار  طعم دار

بسته بندی :بسته مقوایی حاوی 100 قرص

نام ژنریک:متفورمین 

دسته دارویی : ضد دیابت
 
سازنده:ساپونین