شکل دارویی :کپسول

بسته بندی : بسته 30 عددی 
مواد موثره:
B12/B6/FOLIC ACID/آهن

دسته دارویی : 
  مکمل - یهبود سیستم خونرسانی
سازنده:
هلث اید