شکل دارویی :کپسول

بسته بندی : بسته 30 عددی 
مواد موثره:
pinene/camphene/cineol/menthol/menthone/borneol/olive oil

دسته دارویی : 
  مکمل - یهبود اختلالات کبدی-صفراوی
سازنده:
داروسازی ROWA