شکل دارویی : قرص

بسته بندی :قوطی 30 عددی

عناصر موثره : سدیم والپروات 333 میلیگرم+والپروییک اسید 145 میلیگرم
دسته دارویی : ضد تشنج
سازنده:ایران ناژو