کاهش وزن اضافی و کلسترول،کاهش چربی کبد و رفع یبوست کاهش افسردگی و اضطراب و تقویت حافظه
 مصرف: روزانه 2 کپسول

Image