شکل دارویی : کپسول

بسته بندی :قوطی 100عددی

عناصر موثره :آهن/کافئین/الوترا روت/پودر سوما روت/میرا پواما /چای سبز /DHEA
دسته دارویی : مکمل -رفع خستگی افزایش دهنده انرژی
سازنده:شرکت ALFA
 لینک خرید: