شکل دارویی : کپسول

بسته بندی :قوطی60 عددی

عناصر موثره :عصاره قهوه سبز 800 میلیگرم و ال کارنیتین 500 میلیگرم
دسته دارویی : مکمل -کمک به کاهش وزن .آنتی اکسیدان
سازنده:شرکت SAGEPAD DAROU