شکل دارویی : قرص

بسته بندی :بلیستر در جعبه 30 عددی

عناصر موثره :اس-آدنوزیل ال-متیونین 
دسته دارویی : مکمل -کمک به بهبود خلق و خو
سازنده:شرکت gnosis ایتالیا

لینک خرید: