شکل دارویی : قرص 10 میلی گرمی

بسته بندی :بلیستر در بسته 30 عددی

نام ژنریک: اس سیتالوپرام
دسته دارویی : ضد افسردگی
سازنده:اکتوورکو