شکل دارویی : کرم

بسته بندی :تیوپ 30 گرمی

عناصر موثره :هر 100 گرم کرم حاوی 5 گرم پرمترین میباشد.
دسته دارویی : درمان گال -
سازنده:شرکت آوند فر