شکل دارویی : کپسول

بسته بندی :قوطی 60 عددی

عناصر موثره :انبه افریقایی/عصاره چای سبز
دسته دارویی : مکمل گیاهی-کنترول وزن
سازنده:شرکت بهتا دارو آفرینش