شکل دارویی :قرص 2.5 , 5 , 10 میلیگرمی

بسته بندی :بسته مقوایی حاوی30 قرص

نام ژنریک:BISOPROLOL 
دسته دارویی : بتایلوکر
 
سازنده:ایران دارو