شکل دارویی: قرص 
بسته بندی: بلیستر 28 عددی .شامل 21 قرص روکش دار و 7 قرص پلاسبو
 نام ژنریک: سیپروترون کامپاند 
دسته دارویی: هورمونهای  جنسی
شرکت سازنده:آتی فارمد