شکل دارویی: کپسول 10 و 25 میلیگرمی 
بسته بندی: بلیستر در  بسته 30 یا 100 عددی
 نام ژنریک: آسیترتین ACITRETIN
دسته دارویی: دارو های پوستی
منع مصرف: جزو گزوه X میباشد .یعنی در بارداری مصرف آن ممنوع میباشد.
شرکت سازنده:PELPHARMA