شکل دارویی : قرص 40 و 80 میلیگرمی

بسته بندی : 30 عددی
دسته دارویی:پایین آوزنده اسید اوریک
نام های برند:
Uloric, Adenuric