شکل دارویی :قرص روکش دار  80/5 , 160/5 ,160/10 میلی گرمی

بسته بندی : 30 عددی

نام ژنریک: والسارتان+ آملودیپین

دسته دارویی : ضد فشار خون 

سازنده: داروسازی عبیدی