شکل دارویی :قرص روکش دار   10/160/12.5  , 5/160/12.5 میلی گرمی

بسته بندی : 30 عددی
نام ژنریک:آملودیپین+ والسارتان+هیدروکلرتیازید
دسته دارویی : ضد فشار خون
سازنده: داروسازی عبیدی