شکل دارویی :کپسول 200 میلیگرمی

بسته بندی : 30 عددی
نام ژنریک:مبورین mebeverine
دسته دارویی : داروهای گوارشی -آنتی اسپاسمودیک
سازنده: داروسازی اکتورکو