شکل دارویی :قرص  25 , 50 میلیگرمی

بسته بندی : 30 عددی
نام ژنریک:اپلرنون EPLERENONE
دسته دارویی : آنتی مینرال کورتیکویید
سازنده: داروسازی ابوریحان