شکل دارویی :قرص  60, 90 میلی گرمی

بسته بندی : 30 عددی
نام ژنریک: TICAGRELOR تیکاگرلور
دسته دارویی : داروهای قلبی-پیشگیری کننده از لخته خون
سازنده: داروسازی سبحان
برند های مشایه :BRILINTA® بریلینتا