شکل دارویی :قرص  80/12.5 , 160/12.5میلی گرمی

بسته بندی : 30 عددی
نام ژنریک: والسارتان +هیدروکلرتیازید
دسته دارویی : داروهای قلبی-کنترل فشار خون
سازنده: داروسازی وست فارما -پرتغال
 ترکیبی از والساراتان، یک بلوک کننده گیرنده ی آنژیوتنسین II (ARB) طبیعی است که بر روی زیر تیپ گیرنده AT1 عمل می کند و هیدروکلروتیازید، یک دیورتیک.