شکل دارویی : قرص 300 میلی گرمی  

بسته بندی :168  عددی
 
نام ژنریک:  اکامپروسات Acamprosate

دسته دارویی :  درمان اعتیاد به الکل
 
سازنده:داروسازی کوثر