شکل دارویی : قرص 333  میلی گرمی 

بسته بندی : 84   عددی

نام ژنریک:  اکامپروسات Acamprosate

دسته دارویی :  درمان اعتیاد به الکل
 
سازنده:MERCK