شکل دارویی : محلول خوراکی در ویال های 20 میلی لیتری

بسته بندی : 30   عددی

مواد موثره:  ال آرژینین/سیتریک اسید/بتائین

دسته دارویی :مکمل -درمان کمکی جهت بهبود عملکرد کبد
 
سازنده:میونگمون کره