شکل دارویی : کپسول

بسته بندی : 30   عددی

مواد موثره: ویتامین های گروه ب و ث

دسته دارویی :مکمل -تقویت  سیستم عصبی- تولید انرژی-رفع استرس 
سازنده:داروسازی تسنیم