شکل دارویی :کپسول

بسته بندی : 60  عددی

مواد موثره: ریزوم گیاه زنجبیل

دسته دارویی :دارو گیاهی-برفع تهوع واستفراغ دوران بارداری و سرگیجه ناشی از موشن سیکنس
سازنده:شرکت دانش بنیان نوتکفار