شکل دارویی : کپسول

بسته بندی : قوطی 30 عددی

مواد موثره: متشکل از آنزیم های گوارشی مثل آمیلاز -پروتئاز-مالتاز -اینورتاز-سلولاز لیپاز-لاکتاز....

دسته دارویی :مکمل غذایی_کمک به بهبود عمل گوارش و هضم غذا 
سازنده:داروسازی STP فارما