شکل دارویی : اسپری بینی 120 دوز معین

بسته بندی : ظرف 6 میلی لیتری

مواد موثره: بودزوناید 64 میکرو گرم

دسته دارویی : کورتیکواسترویید
سازنده:کوشان فارمد