شکل دارویی : اسپری حاوی محلول موضعی  

بسته بندی : ظرف 35 میلی لیتری

مواد موثره: 1% MELALEUCAE AETHEROLEUM(روغن درخت چای)

دسته دارویی :درمان شپش سر
سازنده:بنیان دارو