شکل دارویی : ساشه  3.5 گرمی

بسته بندی : جعبه مقوایی حاوی 30 ساشه 

مواد موثره: سیبیلین فسفو لیپید 144 میلیگرم/ویتامین ایی 15 میلی گرم

دسته دارویی :مکمل غذایی- کمک به بهبود بیماری های مزمن کبدی 
سازنده:تکاژه