شکل دارویی : کپسول

بسته بندی : 30 عددی

مواد موثره: هر کپسول حاوی 200  میلیگرم عصاره خشک گیاه خار مریم میباشد
دسته دارویی :مکمل گیاهی- کمک به بهبود بیماری های التهابی و مزمن کبد
سازنده:داروسازی بهار پایا