شکل دارویی : قرص

بسته بندی : 30 عددی

مواد موثره: گلوکزآمین/کندروتین/ام اس ام
دسته دارویی :مکمل غذایی-محافظت مفاصل
سازنده:داروسازی بهار پایا