شکل دارویی : قرص 7.5 , 15,30 , 45  میلی گرمی 

بسته بندی : 30   عددی

نام برند : رمرون Remeron

دسته دارویی :  ضد افسردگی
 
سازنده:تکاژه