شکل دارویی : قرص

بسته بندی : 60عددی

مواد موثره: MSM/D3/گلوکز آمین/کندروتین/هیالورونیک اسید
دسته دارویی :مکمل غذایی-محافظت  و ساخت غضروف مفاصل
سازنده:شرکت نکس ساپلیمنت- آمریکا