شکل دارویی : ژل موضعی

بسته بندی : 1 عددی -تیوپ 30 گرمی

مواد موثره: ال-آرژنین/منتول
دسته دارویی :دارو گیاهی-تقویت میل جنسی بانوان
سازنده: داروسازی سپیداج