شکل دارویی : سوسپانسیون خوراکی حاوی 40 میلی گرم ماده موثره در هر میلی لیتر

بسته بندی : بطری 240 میلی لیتری 

مواد موثره: مجسترول استات 
دسته دارویی :محرک اشتها
سازنده: DAEWON PHARM کره
برند های مشابه : مگاسه MEGACE