شکل دارویی : کپسول
بسته بندی : 30 عددی

مواد موثره: هر کپسول حاوی 600 میلیگرم عصاره خشک برگ کنگر فرنگی میباشد.
دسته دارویی : دارو گیاهی-بهبود عملکرد کبد -تنظیم کلسترول و کمک به هضم غذا
سازنده:شرکت رحمان گستران